Image

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ROBEASCA

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

Comuna Robeasca, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege. 

Comuna Robeasca este unitatea administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii, alcătuită din patru sate, avand la baza condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodărească a localităţilor componente

Consiliul Local al Comunei Robeasca este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege. 

În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Robeasca.

Descarcati documentul intreg de pe adresa https://comunarobeasca.ro/download-document/52415