Image

BILANȚ DE MANDAT 2016 - 2020: Domnica Vlad, primarul Comunei Robeasca, județul Buzău

Domnica Vlad, primarul comunei buzoiene Robeasca a răspuns provocării lansate de Ghidul Primăriilor și face bilanțul ultimului mandat, conturează realizările și provocările ultimilor patru ani, inventariază proiectele și investițiile în derulare, dar și planurile viitoare ale comunei.

Aflată deja la al patrulea mandat, primarul Domnica Vlad a reușit să schimbe radical viața celor aproximativ 1124 de localnici odată cu introducerea canalizării și a apei potabile în comuna Robeasca, în anul 2008. Următorul pas important pentru modernizarea satelor Moșești și Robeasca a fost realizat în anul 2010, când administrația locală a atras 2.500.000 euro fonduri europene nerambursabile pentru investiții locale.

 

Ghidul Primăriilor: Care au fost principalele provocări pe parcursul mandatului dumneavoastră de primar?
Domnica Vlad: Principala provocare a fost accesarea fondurilor naționale sau europene pentru investiții locale, prin proiecte eligibile.

G.P: Care au fost principalele realizări ale instituției în acești 4 ani?
Domnica Vlad: Principalele realizări din ultimii patru ani de mandat au fost dotarea comunei cu un utilaj pentru deszăpezire, modernizarea iluminatului public în cele două sate cu lămpi pe led, extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Robeasca, dotarea comunei cu un microbuz pentru transportul şcolar, modernizarea drumurilor de interes local pe 6,5 km, dotarea comunei cu o maşină de gunoi în vederea colectării gunoiului menajer de la populaţie, reabilitarea sediului Primăriei, construirea unui monument în cinstea eroilor căzuţi în cele două Războaie Mondiale, extinderea sistemului de canalizare în comuna Robeasca.

 

G.P: Aveți vreun regret referitor la acești patru ani, o inițiativă care v-ar fi plăcut să o duceți la bun sfârșit și nu ați reușit?

Domnica Vlad: Am dorit foarte mult şi reabilitarea celor 2,3 km de drum rămași neasfaltați pe raza comunei, dar proiectul nu a fost dus la îndeplinire, fiind eligibil pe FDI. Proiectul urmează să fie realizat până în septembrie 2020, dar cu fonduri proprii.

G.P: Care sunt principalele proiecte de investiții aflate încă în derulare?
Domnica Vlad:  În prezent avem multe proiecte de investiții, însă cele mai importante sunt implementarea unui sistem de supraveghere video în întreaga comună, amenajarea unei platforme de colectare şi managementul gunoiului de grajd în localitatea Robeasca şi Moşeşti, extinderea reţelei de canalizare, asfaltarea drumurilor de interes local 2,3 km.

 

G.P: Ce vă propuneți să realizați în următorii patru ani?

Domnica Vlad: În următorii patru ani ne dorim să avem un sistem de alimentare cu gaze naturale în întreaga comună, să înființăm un cabinet stomatologic pentru cetăţenii comunei şi din împrejurimi, să construim o punte pietonală pentru trecere peste râul Buzău, în vederea exploatării suprafeţelor de teren pe care le deţine comuna, să amenajăm trotuare pe marginea drumurilor de interes local, să recondiționăm arhitectura bisericilor din satele Robeasca şi Moşeşti.

 

G.P: Care au fost principalele surse de finanțare pe care instituția dumneavoastră le-a accesat pe parcursul mandatului?

Domnica Vlad: Sursele cele mai importante pentru finanțări au venit din fonduri europene. Am avut însă și proiecte implementate prin PNDL – Programul Național pentru Dezvoltare Locală şi prin fonduri proprii, însa foarte puţine şi de valoare mică.

G.P: Aveți vreun moment deosebit al mandatului care v-a rămas întipărit în minte?

Domnica Vlad: Un moment important al mandatului meu de primar s-a petrecut în luna noiembrie a anului 2010, când pe lista proiectelor eligibile pe Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” am câștigat un proiect integrat de 2.500.000 euro, fiind singura comună din judeţ cu o investiţie atât de mare.